สุรินทร์ชี้ภารกิจครม.ชุดใหม่ท้าทาย

สุรินทร์ชี้ภารกิจครม.ชุดใหม่ท้าทาย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อดีตเลขาธิการอาเซียน ชี้ ภารกิจ ครม. ชุดใหม่ ท้าทายต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุด หวังรัฐ เอกชน จับมือฟื้นฟูประเทศ

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวถึงการปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า การปรับเปลี่ยนทีมในครั้งนี้ ถือเป็นสิทธิ์และหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เพื่อปรับกระบวนการทำงานการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยภารกิจของ ครม.ชุดใหม่ มีความท้าทายมากพอสมควร ที่จะต้องวิเคราะห์ และประเมินบริบทปัญหาของประเทศ ที่อยู่ในภาวะซ้ำซ้อนทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ โดยจะต้องแก้ไขให้ตรงจุด ทั้งเรื่องการส่งออก การกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ ให้ประชาชนเกิดการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น รวมถึงผลักดันการค้าในภูมิภาค การค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ การเตรียมพร้อมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุน การบริการ เป็นฐานธุรกิจ รวมถึงแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง แตกแยก แก้ปัญหาคอรัปชั่น และแก้ไขช่องโหว่ของรัฐบาลชุดนี้ คือ จุดเชื่อมต่อนโยบายระหว่างฝ่ายผู้นำทางการเมืองและภาคราชการ ที่อดีตเคยชินกับการใช้ระบบอุปถัมภ์ ส่งผลให้เกิดแรงหนืดในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งแก้ปัญหา 

นอกจากนี้ นายสุรินทร์ กล่าวว่า ต้องการให้ภาครัฐ - เอกชน มีความร่วมมือในการทำงานเพื่อฟื้นฟูประเทศแก้ไขวิกฤติที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!