ขรก.คมนาคมร่วมอำลาพล.อ.อ.ประจิน

ขรก.คมนาคมร่วมอำลาพล.อ.อ.ประจิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้บริหารข้าราชการกระทรวงคมนาคม ร่วมกันอำลา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง จากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

บรรยากาศความเคลื่อนไหวที่กระทรวงคมนาคม ในวันนี้ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายวรเดช หาญประเสริฐ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในส่วนต่างๆ ได้ ร่วมกันนำพวงมาลัยแสดงความยินดีและอำลา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสโยกย้ายตำแหน่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ได้ปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ครบ 1 ปี ในสิ้นเดือนสิงหาคม นี้ โดยผลงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญๆ หลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาการขนส่งทางรางร่วมกับประเทศจีน และรถไฟความเร็วสูง ร่วมกับญี่ปุ่น การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน รวมถึงการพัฒนาโครงการด้านอื่นๆ ที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม สำหรับนโยบายการดำเนินโครงการต่างๆ นั้น พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ได้มอบหมายงานทั้งหมดให้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ส่วนนโยบายการดำเนินงานต่อจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่ จะเป็นผู้มอบหมายงานแก่ข้าราชการและพนักงานทุกคน หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ