คมนาคมชงนโยบายการเปิดเสรีน่านฟ้า

คมนาคมชงนโยบายการเปิดเสรีน่านฟ้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เตรียม ชง ครม. เห็นชอบ นโยบายการเปิดเสรีน่านฟ้า 3 ระยะ กันยายนนี้

นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมระบบขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายการเปิดเสรีน่านฟ้า ซึ่งขณะนี้ได้ข้อสรุปในการดำเนินการแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบภายในเดือนกันยายนนี้ โดยการดำเนินการจะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ แผนระยะสั้น 1 ปี แผนระยะกลาง 3 ปี และแผนระยะยาว 5 ปี สำหรับแผนระยะสั้นจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 เพื่อแก้ไขปัญหาท่าอากาศยานของไทยที่แออัดและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในการดำเนินการจะกำหนดช่วงเวลาในการเข้า - ออกท่าอากาศยาน การจัดระบบการจราจรทางอากาศแบบใหม่ และการใช้พื้นที่ว่างของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิมาใช้งาน เช่น การทำหลุมจอดเพิ่มเติม รวมถึงการใช้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นทางเลือกแห่งใหม่ แม้ขณะนี้ จะยังดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม ในส่วนแผนระยะกลางและระยะยาวจะต้องรอแผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 เริ่มดำเนินการและระบบการบริหารจัดการด้านอากาศใหม่ รวมถึงการขอจัดสรรพื้นที่ห้วงอากาศเพิ่มเติมจากกองทัพอากาศ สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการกับท่าอากาศยานของไทยปัจจุบัน จะอยู่ที่ประมาณ 7 แสนเที่ยวต่อปี และในปีหน้าคาดว่า จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านเที่ยวต่อปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!