อรรชกาลาออกปธ.บริหารพัฒนาสิ่งแวดล้อม

อรรชกาลาออกปธ.บริหารพัฒนาสิ่งแวดล้อม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'อรรชกา สีบุญเรือง' ลาออกประธานกรรมการบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผล 19 สิงหาคม 2558

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ขณะนี้ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ได้ประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เนื่องจากมีภารกิจและหน้าที่อื่นเพิ่มมากขึ้น จึงไม่สะดวกที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป