อุตตมลาออกปธ.กรรมการตรวจสอบบ.บิ๊กซี

อุตตมลาออกปธ.กรรมการตรวจสอบบ.บิ๊กซี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'อุตตม สาวนายน' แจ้ง ตลท.ลาออกประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทบิ๊กซี มีผล 17 สิงหาคม 2558

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ขณะนี้ ดร.อุตตม สาวนายน กรรมการอิสระ ได้ประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจากมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป