ก.ท่องเที่ยวตั้งกองทุนช่วยเหยื่อบึ้ม

ก.ท่องเที่ยวตั้งกองทุนช่วยเหยื่อบึ้ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการท่องเที่ยว ตั้งกองทุนประกัยภัยนักท่องเที่ยวช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุระเบิดแยกราชประสงค์

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึง มาตรการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยจากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ ว่า กระทรวงได้ตั้งกองทุนประกัยภัยนักท่องเที่ยวช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3 แสนบาท และกรณีบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท โดยรัฐจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพร้อมบริษัทนำเที่ยวจะได้รับความคุ้มครองจากเงินประกันจามกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มเติม นอกจากนี้ จะมีกองทุนในส่วนของภาคเอกชนเข้ามาช่วยสมทบในกรณีญาติที่ร่วมเดินทางมาดูแลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยจะดูค่าใช้จ่ายที่พัก การเดินทางทั้งหมด

นอกจากนี้ ทางกระทรวงฯ จะตั้งศูนย์ช่วยเหลือ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำรวจท่องเที่ยว ล่ามภาษาจีนและภาษาต่าง ๆ ตามจุดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลสำคัญ ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลจุฬาฯ, โรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลบาลราชวิถี, โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อช่วยเหลือและประสานงานผู้บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!