ส.อ.ท.เปิดตัวกลุ่มอุตสาหกรรมที่ 44

ส.อ.ท.เปิดตัวกลุ่มอุตสาหกรรมที่ 44
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ส.อ.ท.เปิดตัวกลุ่มอุตสาหกรรมที่ 44 อุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ หวังสร้างมูลค่าเพิ่มขับเคลื่อน ศก.

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวภายหลังสถาปนาจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ 44 ว่า อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม และการจ้างแรงงานจำนวนมาก โดยตลาดเครื่องมือแพทย์มีมูลค่าปีละประมาณแสนล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละร้อยละ 10 ในทุก ๆ ปี ทั้งนี้ ไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากมาเลเซีย โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา มีมูลค่าการส่งออกกว่า 90,000 ล้านบาท สร้างมูลค่าทางการตลาดภายในประเทศกว่า 38,000 ล้านบาท

ด้าน นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ส.อ.ท. กล่าวว่า ผู้ประกอบการได้เห็นถึงความสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมเคื่องมือแพทย์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของโลก โดยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ตลอดจนเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ โดยล่าสุดมีสมาชิกในกลุ่มแล้ว 32 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs และมีผู้ผลิตเครื่องมือในประเทศจำนวน 437 ราย โดยในปีนี้ตั้งเป้ามีสมาชิกเพิ่มเติมถึงจำนวน 50 ราย