พณ. จับตาประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

พณ. จับตาประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยจับตาประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 47

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มีกำหนดจะนำผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้จะมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การติดตามความคืบหน้าผลดำเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งอาเซียนจะต้องเร่งดำเนินการมาตรการสำคัญให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ และการรับรองวิสัยทัศน์และแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC 2025 Blueprint) ซึ่งจะกำหนดทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ 10 ปี โดยแผนงานนี้จะนำไปผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมทั้งจะมีการหารือแนวทางการประชุมระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปในช่วงปลายปี 2558 เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันด้วย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีกำหนดที่จะลงนามและให้การรับรองเอกสารสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคู่เจรจาด้วย