ขนส่งฯเดินหน้าโครงการสามล้อเอื้ออาทร

ขนส่งฯเดินหน้าโครงการสามล้อเอื้ออาทร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าโครงการสามล้อเอื้ออาทร ในเขตกรุงเทพฯ เพิ่มอีกจำนวนไม่เกิน 814

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมเปิดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้าง ตามโครงการสามล้อเอื้ออาทร เพิ่มอีกจำนวนไม่เกิน 814 คัน ซึ่งเป็นจำนวนที่คงค้างมาจากการเปิดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้าง เมื่อปี 2549 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ขับรถยนต์สามล้อรับจ้าง ประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและจัดระเบียบรถยนต์สาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ โดยได้เปิดให้ยื่นคำขอลงทะเบียน เพื่อขอใช้สิทธิ์ ตั้งแต่ วันนี้ – 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจดทะเบียนในวันที่ 9 กันยายน 2558 หากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ในโควตาไม่เกิน 814 คัน กรมการขนส่งทางบกสามารถดำเนินการจดทะเบียนให้ได้ทันที แต่หากเกินจำนวนที่กำหนด จะมีการนำวิธีจับสลากมาใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องนำรถมาจดทะเบียนและชำระภาษีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และจะให้สิทธิ์การจดทะเบียนกับผู้มีสิทธิ์สำรองแทนตามลำดับรายชื่อต่อไป

 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!