ลูกจ้าง รอด! ...กระทรวงแรงงานให้ฟรีรักษาทุกโรคถึง 1 ล้านบาท

ลูกจ้าง รอด! ...กระทรวงแรงงานให้ฟรีรักษาทุกโรคถึง 1 ล้านบาท
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.นพดล กรรณิกา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิรูปกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เกิดเหตุหม้ออัดความดันระเบิดที่โรงงานย่านสมุทรปราการทำให้นายชูเกียรติ ประวะสาร และนายสามารถ พาระแพง ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นโคม่า แต่ได้รับความช่วยเหลือรับการรักษาฟรีถึง ๑ ล้านบาทจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มุ่งเน้นลดความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ

ดร.นพดล กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา สถานพยาบาลมักจะเรียกเก็บค่ารัษาพยาบาลเพิ่มเติมจากลูกจ้าง แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ มีนโยบายให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนของกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมได้รับการดูแลให้พึงพอใจสูงสุด ล่าสุดกองทุนเงินทดแทนที่นายจ้างส่งเงินเข้ากองทุนฝ่ายเดียวได้ขยายวงเงินรักษาลูกจ้างที่เจ็บป่วยทุกโรคจากการทำงานถึง ๑ ล้านบาททำให้ลูกจ้างทั้งสองรายดังกล่าวได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนพ้นขีดอันตรายและจะเชิญลูกจ้างทั้งสองเข้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานไทยเพื่อเปลี่ยนความสิ้นหวังเป็นพลังสู้ชีวิตต่อไป โดยลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานสามารถโทรสายด่วนสำนักงานประกันสังคมได้ที่ 1506 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย พูดถึงเรื่องนี้ว่า "เห็นด้วยกับโครงการนำร่องนี้ ที่ผ่านมาตนเองพยายามผลักดันเรื่องสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างคนทำงานมาโดยตลอด การรักษาพยาบาลเป็นหัวใจสำคัญของคนทำงาน เมื่อเกิดเหตุ ต้องได้รับการดูแลอย่างดี เพราะเป็นเงินกองทุนที่นายจ้างจ่าย มุ่งหวังให้กองทุนต้องดูแลลูกจ้างแทนนายจ้างอย่างเต็มที่ และคาดหวังว่ากองทุนเงินทดแทนจะเร่งขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็ว"

ขณะเดียวกัน นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ให้สัมภาษณ์ว่า"ตนเองเห็นด้วยกับโครงการนำร่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้น เพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุ มันย่ำแย่อยู่แล้ว ดังนั้นโครงการนี้จะช่วยให้ลูกจ้างนายจ้างคลายความกังวลใจได้ อยากให้เร่งขยายผล เพื่อลูกจ้างจะได้สามารถเข้าถึงสิทธิได้ทั่วถึง"

นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ รองเลขาธิการฯ สำนักงานประกันสังคม ได้เผยหลังจากไปเยี่ยมและพูดคุยกับลูกจ้างทั้งสองราย "แรงงานทั้งสองได้รับสิทธิประโยชน์โดยตรงจากกองทุนเงินทดแทนที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ และจะเชิญผู้ป่วยทั้งสองเข้ารับบริการของศูนย์ฟื้นฟูที่มีความพร้อมในการดูแลด้านสภาพจิตใจและทักษะฝีมือแรงงานให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหารายได้มีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น"

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ กองทุนเงินทดแทน