พณ.เผยราคาสินค้าส่วนใหญ่ลดลง

พณ.เผยราคาสินค้าส่วนใหญ่ลดลง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด พบส่วนใหญ่ราคาลดลงกว่าปีก่อน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลค่าครองชีพของประชาชน โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดรายจ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำชับให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยพบว่า สถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในได้ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอาหารปรุงสำเร็จอย่างใกล้ชิด โดยศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิต และปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อสามารถกำกับดูแลราคาอาหารปรุงสำเร็จให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!