ก.เกษตรฯเร่งรัดประมงรับมือการเปลี่ยนแปลง

ก.เกษตรฯเร่งรัดประมงรับมือการเปลี่ยนแปลง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดกรมประมง เร่งเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนด้านการประมงในหลายมิติ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า สืบเนื่องจากการตั้งคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการเร่งรัดให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจะได้จัดการประชุมและนำเรื่องสำคัญเข้าประชุม โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประมงของไทย ซึ่งขณะนี้จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกส่งผลต่อการขับเคลื่อนด้านการประมงในหลายมิติ จึงขอให้กรมประมงเร่งเตรียมการ เพื่อดูวัตถุดิบหรือแหล่งประมง ซึ่งขณะนี้มีข้อจำกัดมากขึ้น อาทิ ปัญหาแรงงาน หรือจุดเน้นของประมงในอนาคต จึงต้องมีปรับปรุงยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทการประมง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!