กพช. เห็นชอบหลักเกณฑ์กำหนดค่าไฟใหม่

กพช. เห็นชอบหลักเกณฑ์กำหนดค่าไฟใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กพช. ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่เพื่อประกาศภายในปี 2558-2560 หลังราคาค่าก๊าซ ค่าเงินบาทผันผวน

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กพช.เห็นชอบปรับแก้หลักเกณฑ์ลดจำนวนผู้มีสิทธิ์จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน โดยจากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ใช้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 2 กลุ่มที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1.กลุ่มนิติบุคคลบ้านจัดสรรที่มาขอใช้สิทธิ์ทั้งที่โครงการยังไม่เกิดขึ้นหรือยังไม่ได้มีการขายประมาณ 2 แสนราย โดยใช้เงินในการอุดหนุนค่าไฟฟ้าอยู่ปีละ 110 ล้านบาท และ 2.กลุ่มที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่ต่อเนื่อง ซึ่งบางเดือนอาจใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย หรือบางเดือนไม่เกิน 50 หน่วย แต่ไม่ถึง 3 เดือน ส่วนใหญ่เป็นบ้านหลังที่ 2 มีจำนวน 9.4 แสนราย และใช้เงินในการอุดหนุนปีละ 1,400 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรีปีละ 3,500-3,600 ล้านบาท ซึ่งหากลดจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีครั้งนี้ จะลดภาระค่าใช้จ่ายได้ปีละ 1,500 ล้านบาท และจะสะท้อนไปยังต้นทุนอัตราค่าไฟฟ้าที่จะลดลงได้ โดยแนวทางดังกล่าวจะเริ่มใช้ในบิลค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม 2559 ทั้งนี้ การคำนวณโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่จะไม่ทำให้ราคาค่าไฟฐานเพิ่มขึ้น เพราะได้คำนวณการลงทุนของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 โรงงาน ภายในระยะเวลา 3 ปี และมีแนวโน้มลงทุนไม่สูงขึ้น แต่ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) นั้นจะต้องพิจารณาทุก ๆ 3 เดือน เนื่องจากต้องดูปัจจัยราคาค่าก๊าซหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อาจจะผันแปรด้วย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!