สบน.ยอมรับโครงการลงทุนรัฐชะลอ-ล่าช้า

สบน.ยอมรับโครงการลงทุนรัฐชะลอ-ล่าช้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สบน.ยอมรับ โครงการลงทุนรัฐชะลอและล่าช้า ขาดดุลงบประมาณต่อเนื่อง 3 - 4 ปี ดัน หนี้สาธารณะพุ่ง

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน.  กล่าวว่า ระดับหนี้สาธารณะสิ้นปี 2558 ทาง สบน. คาดว่า จะอยู่ที่ ร้อยละ 44.9 ต่อจีดีพี เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณจะต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณมากกว่า 2 แสนกว่าล้านบาท ขณะที่การลงทุนในโครงการของภาครัฐบางโครงการล่าช้า ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ซึ่ง สบน. จึงได้ปรับแผนบริหารหนี้ใหม่เป็นครั้งที่ 3 โดยเฉพาะโครงการลงทุนรถไฟรางคู่ ที่ยังไม่มีความพร้อมและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากติดปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ทำให้โครงการล่าช้า ส่งผลให้การกู้เงินในปีงบประมาณ 58 ลดลง 125,000 ล้านบาท ทำให้ทาง สบน. ต้องปรับแผนบริหารหนี้ใหม่ จะนำบางโครงการบรรจุในงบประมาณปี 2559 คาดว่า จะก่อหนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 638,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า การบริหารหนี้สาธารณะจะยังอยู่ในกรอบยั่งยืนทางการคลัง แม้ว่าจะต้องขาดดุลงบประมาณและกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณต่อไปอีก 3 - 4 ปีข้างหน้า โดยหนี้สาธารณะปี 2560 จะอยู่ที่ ร้อยละ 51/ ปี2561 จะอยู่ที่ ร้อยละ 52/ ปี2562 จะอยู่ที่ร้อยละ 53 และปี 2563 จะอยู่ที่ ร้อยละ 52ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!