เอกชนจ่ายเงินใต้โต๊ะเหลือ10%จาก30%

เอกชนจ่ายเงินใต้โต๊ะเหลือ10%จาก30%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้า เผย สถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยดีขึ้น ขณะ เอกชนจ่ายเงินใต้โต๊ะเหลือ 10% จาก 30% ต่ำสุดรอบ 6 ปี

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย ถึงดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย ที่สำรวจจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 2,400 ตัวอย่างในกลุ่มประชาชน ผู้ประกอบการ/ ภาคเอกชน และข้าราชการ/ ภาครัฐ ในเดือน มิ.ย. 58 ว่า ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยปรับตัวดีขึ้น อยู่ที่ระดับ 55 เพิ่มขึ้นจาก 49 ในการสำรวจเมื่อเดือน ธ.ค. 57 แสดงว่าสถานการณ์คอร์รัปชันมีปัญหาลดลง หรือสถานการณ์ดีขึ้น โดยคะแนนคอรัปชั่น
ที่เพิ่มขึ้นทุก 5 คะแนน จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวมากขึ้น ร้อยละ 1

ส่วนความเสียหายของการทุจริต ที่ประเมินจากงบประมาณประเภทจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยราชการ พบว่า ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจกับภาครัฐต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 1 - 15 ของงบประมาณเท่านั้น คิดเป็นอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 10 ลดลงจากร้อยละ 30 เมื่อ 2 ปีก่อน หรือต่ำสุดในรอบ 6 ปี

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!