พพ.คาดครึ่งปีหลังยอดใช้ไบโอดีเซลเพิ่ม

พพ.คาดครึ่งปีหลังยอดใช้ไบโอดีเซลเพิ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พพ. คาด ครึ่งปีหลังยอดใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น จากนโยบายผสมเป็น B7 ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตราคาปาล์ม

นายธรรมยศ ศรีช่วย  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ของกลุ่มเอทานอล มีการผลิตอยู่ที่ระดับ 3.5 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ระดับ 3.04 ล้านลิตรต่อวัน โดยมียอดการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 จากโรงงานผลิตเอทานอล 21 แห่ง ทั้งนี้ เอทานอลในประเทศไทย จะผลิตจากกากน้ำตาล และมันสำปะหลัง รวมกำลังการผลิต 4.965 ล้านลิตรต่อวัน และในกลุ่มไบโอดีเซล มีโรงงานไบโอดีเซล 10 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 4.7 ล้านลิตรต่อวัน และมียอดการผลิตอยู่ที่ 3.02 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ ระดับ 2.99 ล้านลิตรต่อวัน

ทั้งนี้ จากเป้าหมายการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) พพ. ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ในปี 2564 ในกลุ่มเอทานอล ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 9 ล้านลิตรต่อวัน และกลุ่มไบโอดีเซล ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 7.2 ล้านลิตรต่อวัน โดยจากกำลังผลิตในปัจจุบัน และแนวทางการส่งเสริมในเบื้องต้น พพ. คาดว่า เชื้อเพลิงชีวภาพ จะเป็นกลุ่มพลังงานที่สำคัญ และจะมีการผลิตและยอดการใช้ได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ นายธรรมยศ กล่าวถึง กรณีที่กรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกประกาศเรื่องการปรับมาตรฐานผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลในไบโอดีเซล บี 7 จากเดิม ผสมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 6 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 เป็นต้องผสมไบโอดีเซลขั้นต่ำที่ระดับไม่น้อยกว่า ร้อยละ 6.5 โดยการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมขั้นต่ำของไบโอดีเซลขึ้นอีก ร้อยละ 0.5  จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 84,000 ตัน จากเดิมที่ใช้เดือนละ 76,000 ตัน