พณ. คุมเข้มมาตรฐานนำเข้า-ส่งออก มันเส้น

พณ. คุมเข้มมาตรฐานนำเข้า-ส่งออก มันเส้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ คุมเข้มมาตรฐานนำเข้า-ส่งออก มันเส้น เพื่อหนุนส่งออก ขณะ 6 เดือนแรกยอดรวม 6.94 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า-ส่งออกมันเส้นทุกภาคส่วนวางแนวทางในการจัดระเบียบการนำเข้า-ส่งออกมันเส้น และเตรียมความพร้อมสำหรับผลผลิตมันสำปะหลัง ฤดูกาลผลิตปี 2558/59 ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงปลายปี โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางที่จะดำเนินการ เข้มงวดเรื่องการกำกับดูแลคุณภาพมันเส้นส่งออกให้มากขึ้น โดยจัดคณะเจ้าหน้าที่สุ่มกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบการไม่รักษาคุณภาพสินค้า หรือผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา จะลงโทษอย่างเฉียบขาดตามระเบียบ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดระเบียบการนำเข้ามันเส้น โดยกรมการค้าต่างประเทศ จะประสานหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าของประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกันกำหนดแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานมันเส้นให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน

ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปริมาณรวมทั้งสิ้น 6.94 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,046.41 ล้านเหรียญสหรัฐ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!