พาณิชย์ แจงแก้ไข พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกฯ

พาณิชย์ แจงแก้ไข พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ แจงแก้ไข พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกฯ ให้สอดคล้องสถานการณ์ ชี้ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ทางกรมฯ ได้ปรับปรุง พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ซึ่งเดิมไม่ได้กำหนดนิยามคำว่า “นำผ่าน” เอาไว้ ทำให้ที่ผ่านมามีปัญหาการตีความว่าการนำสินค้าถ่ายลำ ผ่านแดนประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้อย่างไร โดยการปรับปรุงนิยามและความชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้แนวปฏิบัติการนำสินค้าถ่ายลำ ผ่านแดนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ศุลกากร ในการอำนวยความสะดวกทางการค้า พันธกรณีระหว่างประเทศ และสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน รวมทั้งรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย พ.ร.บ.การส่งออกและนำเข้าฉบับใหม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!