ก.เกษตรฯ จัดงาน ของดีจากชายแดนใต้

ก.เกษตรฯ จัดงาน ของดีจากชายแดนใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ก.เกษตรฯ จัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้” เสนอผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตร 4 จังหวัดชายแดนใต้

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวการจัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 8 ว่าการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยได้รวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรคุณภาพที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด “ของดีชายแดนใต้ สร้างรายได้ สร้างความสุข” ภายใต้พื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร โดยจัดจำหน่ายสินค้า ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมด 70 ร้านค้า ประกอบด้วย สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ อาทิ ลองกอง สละอินโด ส้มโชกุนเบตง ผลิตภัณฑ์จากแพะ อาหารทะเลแปรรูป กะปิ น้ำบูดู ข้าวเกรียบปลากรือโป๊ะ เส้นหมี่เบตง รวมทั้งของฝากของที่ระลึก เรือกอและจำลอง ใบไม้สีทอง เครื่องแต่งกายมุสลิม ผ้าบาติก ผ้าทอ เสื้อผ้าปาเต๊ะ อาหารปรุงสำเร็จสูตรพื้นเมืองภาคใต้ อาทิ ข้าวมันไก่เบตง ชาชัก โรตีกาปาย โรตีกรอบ ไก่ย่างกอและข้าวยำ ยำสาหร่ายผมนาง และเต้าคั่ว

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตรจากชายแดนใต้ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2558 จัดแสดงเกี่ยวกับไม้ผลและพืชผักในจังหวัดชายแดนใต้ โดยจัดแสดงข้อมูลกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและตัวอย่างของของจริง และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2558 จัดแสดงเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าแปรรูปด้านประมงและปศุสัตว์อีกด้วย