พณ.จี้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกปาล์ม

พณ.จี้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกปาล์ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ. ครม. เร่งกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกปาล์ม เพื่อให้ อคส. สามารถรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบที่โรงสกัดได้

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ระบุว่า ในวันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ ครม.พิจารณา โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการรับรองเกษตรกรที่จะขอใช้สิทธิ์ขายผลปาล์มในราคากิโลกรัมละ 4.20 บาท ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ อคส. สามารถรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดได้ ในกิโลกรัมละ 26.20 บาท ตามมติคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก. ซึ่งได้อนุมัติงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อให้ อคส. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบปริมาณ 2 แสนตัน โดยมีผลระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน

ซึ่งจนถึงขณะนี้ อคส. ยังไม่สามารถดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องหนังสือรับรองเกษตรกรที่จะต้องออกโดยกระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การดำเนินงานทุกขั้นตอนดำเนินการด้วยความโปรงใส และเป็นการช่วยเหลือเกษตรเพื่อดูดซับผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเป็นปริมาณมาก สำหรับผลิตในช่วงเดือนสิงหาคม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณ 4.3 แสนตัน ซึ่งจะทำให้มีสต๊อกส่วนเกินปริมาณ 1.8 แสนตัน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!