เอกชนยื่นซองตรวจคุณสมบัติประมูลข้าว

เอกชนยื่นซองตรวจคุณสมบัติประมูลข้าว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอกชนแห่ร่วมยื่นซองตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติเข้าประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลครั้งที่ 5 คึกคัก 58 ราย

ในวันนี้ทางกรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ เข้าร่วมการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลครั้งที่ 5 ปี 2558 โดยตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. มีภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมยื่นซองตรวจสอบเอกสารคึกคักจำนวน 58 ราย โดยจะมีการประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และจะทำการเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ข้าวที่เปิดประมูลในครั้งนี้ มีปริมาณข้าวสารรวม 668,228 ตัน ประกอบด้วยข้าว 11 ชนิด อาทิ ข้าวขาว 5%ข้าวขาว 10% ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ 100% และปลายข้าว โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ ในคลังขององค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร