พาณิชย์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประมูลข้าว

พาณิชย์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประมูลข้าว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับยื่นตรวจสอบคุณสมบัติร่วมประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลครั้งที่ 5 ปี 2558 วันนี้

ในวันนี้ทางกรมการค้าต่างประเทศจะมีการเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ เข้าร่วมการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลครั้งที่ 5 ปี 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ซึ่งการเปิดประมูลในครั้งนี้ มีปริมาณข้าวสารรวม 668,228 ตัน ประกอบด้วย ข้าว 11 ชนิด อาทิ ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 และปลายข้าว โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ ในคลังขององค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

จากนั้นจะประกาศคุณสมบัติผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันพรุ่งนี้ และเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และจะทำการเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน