กมอ.ประชุมยุติปัญหาเหล็กนำเข้า19ส.ค.

กมอ.ประชุมยุติปัญหาเหล็กนำเข้า19ส.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กมอ. เตรียมประชุมยุติปัญหามาตรฐานเหล็กนำเข้าจากตปท. - ปัญหาเตาแม่เหล็กไฟฟ้า 19 สิงหาคม นี้

นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 9 (กว.9) เพื่อพิจารณา เรื่องเหล็กทั้งระบบ ให้ได้ข้อยุติและเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)ที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน วันที่ 19 สิงหาคม พิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย โดยประเด็นที่ กว.9 จะพิจารณา เรื่องหลัก คือ ความชัดเจนของเทคโนโลยีการผลิตเหล็กจากเตาอินดักชั่น หรือ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีผู้ประกอบการจากจีน แสดงความต้องการตั้งโรงงานในไทย แต่มีผู้ประกอบการบางกลุ่มไม่เห็นด้วย เพราะกังวลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย  

นอกจากนี้ อีกประเด็นหนึ่ง คือ การประกาศมาตรฐานของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ซึ่งเป็นเหล็กเส้นกลม มอก.20 - 2558 และเหล็กข้ออ้อย มอก.24 - 2558 โดยเหล็กเสริมคอนกรีตที่นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องไม่มีการเจือธาตุทั้ง 5 ชนิด เกินกว่าที่ สมอ.กำหนดนั้น เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการประชาพิจารณ์แล้ว แต่มีผู้ทักท้วงในรายละเอียด ทำให้ต้องพิจารณาประกาศดังกล่าวใหม่ ก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งเรื่องดังกล่าว กว.9 จะต้องเร่งพิจารณาเช่นกัน