คลังลุยดัน 6 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

คลังลุยดัน 6 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงการคลัง ลุยดัน 6 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หวังดันจีดีพีโต 3% ตามเป้า

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กรอบการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2558-2559 ของทางกระทรวงการคลัง 6 มาตรการหลัก จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน กรอบวงเงิน 1.95 ล้านล้านบาท ด้านการส่งเสริมการลงทุนในปี จะอยู่ที่ 1.4 ล้านบาท ด้านมาตรการการเงินการคลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน ประมาณการเบิกจ่ายทั้งปีอยู่ที่ 409,930.3 ล้านบาท ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย มีจำนวน 334,313.6 ล้านบาท โดยจากมาตรการทั้งหมดที่มีการผลักดันจะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยสามารถขยายตัวถึงร้อยละ 3 ตามที่คาดการณ์เอาไว้