ขสมก.จ่อชงครม.ขอยกเลิกมติครม.ปี 46

ขสมก.จ่อชงครม.ขอยกเลิกมติครม.ปี 46
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เตรียมเสนอ ครม. ขอยกเลิกมติ ปี 46 ห้ามใช้งาน หรือห้ามขายต่อรถโดยสารที่ปลดระวางแล้ว ระบุ ปัจจุบันมีอยู่ 600 คัน

นางปราณี ศุกระศร รักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. กล่าวว่า ภายหลังการประชุมพิจารณา เรื่องรถโดยสาร ปลดระวางของ ขสมก. ว่า ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2546 ประกาศให้ ขสมก. ห้ามใช้งาน หรือ ห้ามขายต่อรถโดยสารที่ปลดระวางแล้ว โดยขณะนี้ มีรถที่มีสภาพเก่ามากรวมกันประมาณ 600 คัน ส่งผลให้ ขสมก. ต้องรับภาระในการดูแลค่าเช่า และ พื้นที่อู่จอดรถมานานกว่า 20 ปี ขณะเดียวกัน รถโดยสารจำนวนดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะบริจาคให้กับหน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ได้ ทำให้ ขสมก. จะต้องดำเนินการขออนุมติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อขอยกเลิกมติดังกล่าว และขายรถโดยสารออกไป หรือ ทำการแยกชิ้นส่วน เพื่อลดภาระในส่วนของค่าเช่าที่จอดรถ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีรถโดยสาร ขสมก. ที่วิ่งให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีอายุตั้งแต่ 14 - 20 ปี และมีสภาพทรุดโทรม แต่การปลดระวางเพิ่มเติม ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากปัจจุบันจำนวนรถโดยสารยังไม่เพียงพอที่จะรองรับบริการประชาชน จึงมีความจำเป็นที่ต้องเร่งรัดให้การจัดซื้อรถเมล์ NGV จำนวน 3,183 คัน ให้ได้โดยเร็วในระยะต่อไป เพื่อนำรถมาวิ่งให้บริการประชาชนและปลดระวางรถเก่า