กอบกาญจน์เล็งชงแผนพัฒนาท่องเที่ยว5เขต

กอบกาญจน์เล็งชงแผนพัฒนาท่องเที่ยว5เขต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงท่องเที่ยวฯ ชง คณะกรรมการ ท.ท.ช. เห็นชอบ แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ท่องเที่ยว 5 เขต สัปดาห์หน้า

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผย ถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. เมื่อวานที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ปี 2558-2560 เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมาย เป็นการกระจายรายได้ไปสู่เมืองรอง และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วไทย โดยได้ตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวใน ปี 2560 ไว้ที่ 2.5 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับแผนกลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะเสนอต่อ ที่ประชุม ครม. เห็นชอบหลักการต่อไป


ด้าน นานอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงท่องเที่ยงและกีฬา กล่าวถึงการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม ณ กรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมา ที่ผ่านมาว่า เป็นการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวครั้งที่ 2 ใน กลุ่มลุ่มแม่น้ำอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เกิดการเชื่อมโยงและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญ 7 เรื่อง เพื่อวางแผนการทำงาน ระหว่าง ปี 2016 - 2018 มีเป้าหมายเกี่ยวกัน คือ การมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 7 ด้าน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!