อารักษ์ยันไทยไม่ถูกคว่ำบาตรมั่นใจปลดล็อกใบเหลืองIUU

อารักษ์ยันไทยไม่ถูกคว่ำบาตรมั่นใจปลดล็อกใบเหลืองIUU
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ยัน ไทยไม่ถูกคว่ำบาตรเรื่อง เทียร์ 3 มั่นใจ ปลดล็อกใบเหลือง IUU ได้ตามกำหนด เชื่อ ประชาคมโลก จะเข้าใจการดำเนินงาน

นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน และโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. โดยเชื่อมั่น ไทยจะแก้ปัญหากรณีสหรัฐอเมริกา คงอันดับเทียร์ 3 ไทย เรื่องค้ามนุษย์ได้ตามมาตรฐานที่รัฐบาลได้กำหนดแผนป้องกันการต่อต้านการค้ามนุษย์และด้านการค้าแรงงานอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง จึงมั่นใจ ไทยจะไม่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ

ขณะเดียวกัน เชื่อมั่น รัฐบาลไทยถูกปลดล็อกใบเหลืองจาก ไอยูยู เกี่ยวกับการประมงไทย เพราะรัฐบาลและทุกส่วนราชการทำงานอย่างเต็มที่ และเชื่อว่า ประชาคมโลก จะเข้าใจการดำเนินงานของทางการไทย ทั้งนี้ ให้ความมั่นใจว่า ทางการไทย ได้รับการปรับระบบจากสากลโลก กระทรวงแรงงาน ยังคงเดินหน้าใน 3 เรื่อง ทั้งการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว มาตรการในการตรวจสอบและการควบคุม รวมถึงการให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ โดยขณะนี้ได้เพิ่มมาตรการเพื่อให้สังคม และต่างประเทศ ได้รับรู้และเข้าใจ ว่าไทยได้ดำเนินการเพื่อให้มีมาตรการที่ชัดเจนแก่สายตาประชาคมโลก 

อย่างไรก็ดี โฆษกกระทรวงแรงงาน ยืนยัน เรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมแรงงานไทย และจะได้รับการเยียวยาจากทางรัฐบาล ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ยอมรับปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ มักจะเกิดจากเจ้าของเรือประมง ซึ่งเป็นเรื่องของเครื่องมือทำการประมงมากกว่า