ขนส่งทางบกย้ำยังไม่ขึ้นราคาแท็กซี่

ขนส่งทางบกย้ำยังไม่ขึ้นราคาแท็กซี่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ย้ำ ยังไม่ปรับขึ้นราคาแท็กซี่ ยังคงใช้เพดานเดิม ค่าโดยสารเดิม

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การประกาศแก้ไขกฎกระทรวง ว่าด้วยรถยนต์รับจ้าง
บรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือ รถแท็กซี่ ปรับขึ้นราคา นั้น ย้ำว่า เป็นการประกาศเพื่อปรับเพดานอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนนอกเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งเดิม 2 กิโลเมตรแรกไม่เกิน 50 บาท เป็นไม่เกิน 100 บาท กิโลเมตรต่อไปจากเดิมกิโลเมตรละ 12  บาท เป็นกิโลเมตรละ 20 บาท กรณีรถติดเคลื่อนที่ไม่ได้ จากเดิมนาทีละไม่เกิน 3 บาท เป็นนาทีละไม่เกิน 5 บาท และหากเป็นการใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือเวลากลางคืน ตามช่วงเวลาที่กระทรวงคมนาคมกำหนด ให้คิดค่าจ้างเพิ่มได้ไม่เกิน 100 บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาที่ขาดแคลนหรือไม่มีรถแท็กซี่จะมาให้บริการ สำหรับรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ยังคงใช้เพดานอัตราค่าโดยสารเดิม

อย่างไรก็ตาม การปรับเพดานอัตราค่าโดยสารทั้งหมดดังกล่าว ยังไม่ใช่อัตราที่จะใช้จัดเก็บจริง เป็นเพียงการประกาศ เพื่อรองรับการปรับอัตราค่าโดยสารของกระทรวงคมนาคมในอนาคตตามกำหนดเพดาน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!