นายกฯบอกไทยมีศักยภาพด้านท่องเที่ยวสูง

นายกฯบอกไทยมีศักยภาพด้านท่องเที่ยวสูง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลตรี สรรเสริญ เผย นายกฯ บอกไทยมีศักยภาพท่องเที่ยวสูง สั่งทำนโยบายธุรกิจเพื่อสังคม ขับเคลื่อนธุรกิจขนาดเล็กให้ชัดเจน เกิดความเข้มแข็งเป็นการคืนกำไรสู่สังคม

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า นายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงถึงธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศขณะนี้ ยังดำเนินไปในทิศทางที่ดี โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้บูรณาการภาพรวม โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยยังมีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยวอีกมาก จะต้องดำเนินยุทธศาสตร์ในเรื่องการท่องเที่ยวให้ครบถ้วน เช่น ต้องทำให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ มีส่วนร่วม ทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรทำความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงการท่องเที่ยวจะประสบผลสำเร็จได้ จะต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายกับ หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ร่วมกับ นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคม ร่วมทำนโยบายธุรกิจเพื่อสังคม ในการเคลื่อนธุรกิจขนาดเล็กให้มีความชัดเจน และเกิดความเข้มแข็งเป็นการคืนกำไรสู่สังคม โดยจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกของธุรกิจขนาดเล็ก และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม