กกร. แนะรัฐฟื้น คกก.พัฒนาการส่งออก

กกร. แนะรัฐฟื้น คกก.พัฒนาการส่งออก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน แนะรัฐรื้อฟื้นคณะกรรมการพัฒนาการส่งออก บูรณาการส่งอออก พัฒนาขีดความสามารถ

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ต้องการเสนอให้รัฐบาลทำการรื้อฟื้นคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ ที่มีอยู่ รวมถึงเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการส่งออกของประเทศให้ดีขึ้นอย่างบูรณาการทั้งระบบ ในระยะสั้นและระยะยาว โดยจะเร่งการส่งออกใน 12 กลุ่มสินค้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ริเริ่ม เช่น กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มตลาด CLMV กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสินค้าฮาลาล กลุ่มดิจิตอลคอนเทนต์และการพิมพ์ เป็นต้น


ทั้งนี้ ที่ประชุม กกร. จะเสนอเรื่องการรื้อฟื้นคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. โดยเห็นว่าควรที่จะตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวขึ้นภายใน 1-2 เดือนนับจากนี้ไป ส่วนบุคคลที่จะมาเป็นประธานนั้น เดิมคือ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธานอยู่แล้ว แต่มีหลายประเด็นทั้งการเงิน ด้านศุลกากรเกี่ยวข้องกับด่านชายแดน โดยมองว่าบุคคลที่จะมาเป็นประธาน อยู่ที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีความเหมาะสม

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!