ก.อุตฯ เบิกงบปี58ล่าช้า คืบหน้า 60%

ก.อุตฯ เบิกงบปี58ล่าช้า คืบหน้า 60%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดอุตสาหกรรม ยอมรับ การเบิกจ่ายงบปี 58 ล่าช้า คืบหน้า ร้อยละ 60 มั่นใจทั้งปีตามเป้า ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ยอดการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนี้ ถือว่ายังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่
วางไว้ โดยมีการเบิกจ่ายอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 60 แต่ทั้งนี้ มั่นใจว่าหากสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายในปี 2558 
โดยสิ้นเดือนกันยายนนี้ ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อยู่ที่ระดับ ร้อยละ 
80 ขึ้นไป ทั้งนี้ ได้มีการเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าที่วางไว้ เนื่องจาก
มิติของคณะรัฐมนตรี อาจมีการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าออกไป จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไว้ตามเป้าที่วางไว้
นั้นก็จะต้องนำส่งเงินคืนให้กับทางรัฐบาล รวมไปถึงจะมีการปิดงบในโครงการนั้น ๆ ทันที เพื่อนำงบประมาณ
ไปใช้จ่ายในส่วนนี้แทน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!