สอท.แนะตุนวัตถุดิบรับคำสั่งซื้อปลายปี

สอท.แนะตุนวัตถุดิบรับคำสั่งซื้อปลายปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สอท. แนะ ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมวัตถุดิบ รับคำสั่งซื้อช่วงเทศกาลปลายปี ที่จะปรับเพิ่มขึ้น 10% มองไทยหลุดเทียร์ 3 ได้ปีหน้า ยัน ไม่กระทบการค้า การส่งออก

นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวถึง สถานการณ์คำสั่งซื้อสินค้าในช่วงครึ่งปีหลัง โดยคาดว่า จะปรับเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ ร้อยละ 10 ตามกำลังซื้อที่จะเพิ่มเป็นประจำในช่วงปลายปี โดยเฉพาะคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ที่จะเช้ามาในช่วงปลายเดือนกันยายน - ตุลาคม  จากอานิสงส์ของเทศกาลต่างๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งวัตถุดิบและแรงงานในการผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการ ส่วนคำสั่งซื้อในประเทศจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอ ยอดขายสินค้าจะเพิ่มขึ้นได้ ต้องมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น โดยยอดขายสินค้าเกษตรและอาหาร จะเป็นตัวชี้วัดกำลังซื้อของผู้บริโภค และแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรึงราคาสินค้า เพราะต้นทุนการผลิตไม่ได้ปรับสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ยังเสนอให้ภาครัฐปรับรูปแบบการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า โดยควบคุมราคาจำหน่ายสินค้าทุกชนิดตั้งแต่ต้นทาง จากปัจจุบันที่มีการลดราคาสินค้าเฉพาะบางชนิดทำให้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเสียเปรียบ และอาจขายสินค้าไม่ได้จนถึงขั้นเลิกกิจการ

ส่วนกรณีที่ไทยยังถูกสหรัฐอเมริกาคงสถานะรายงานการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ไว้ที่อันดับเทียร์ 3 ว่า จะไม่มีผลต่อการค้า เนื่องจาก ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคู่ค้าของผู้ประกอบการแต่ละราย และไม่ได้มีผลกระทบต่อภาคการค้าการส่งออกในภาพรวม ซึ่งปัจจุบันคู่ค้าต่างประเทศยังคงสั่งซื้อสินค้าจากไทย เช่นเดิม ทั้งนี้ การพิจารณาจัดอันดับการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ เป็นการพิจารณาจากสถานการณ์ปีที่ผ่านมา แต่การแก้ปัญหาของรัฐบาล และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขณะนี้ ที่ได้ร่วมกันแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว และจะมีผลในการปรับอันดับในปีหน้า ดังนั้นจึง มั่นใจว่า ไทยจะเลื่อนอันดับขึ้นเป็นเทียร์ 2 ได้ หรืออาจมีแนวโน้มถูกเลื่อนอันดับขึ้นเป็นเทียร์ 1 ได้ในปี 2559