สหภาพ ขสมก.ค้านปรับเส้นทางเดินรถใหม่

สหภาพ ขสมก.ค้านปรับเส้นทางเดินรถใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สหภาพแรงงานฯ ขสมก. ไม่เห็นด้วย กรณีปรับเส้นทางรถโดยสาร ตาม มติ ครม. ชี้ การจัดระบบยังไม่ชัดเจน

นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ สร.ขสมก. กล่าวถึงมติของคณะรัฐมนตรี มีนโยบายให้มีการปรับเส้นทางรถโดยสาร ว่า ทางสหภาพฯ ยังไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ เพราะยังขาดความชัดเจนในเรื่องการจัดระบบเส้นทาง และหากจะมีการตัดแบ่งเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ให้เป็นเส้นทางย่อยหลายเส้นทาง ก็อาจทำให้ระยะเวลาในการรอรถโดยสารน้อยลง แต่ผู้โดยสารก็จะเสียค่าบริการเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ ทางสหภาพฯ เห็นว่าการดำเนินการในเรื่องการปรับเส้นทางจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนและผู้ประกอบการรถโดยสารร่วมบริการ ขสมก. และควรให้ทางสหภาพฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการนโยบายนี้ เพราะส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวมและที่สำคัญหากมีการนำเส้นทางทั้งหมดออกมาประมูลใหม่จะต้องดำเนินการให้โปร่งใส และไม่ควรให้เส้นทางที่มีผู้โดยสารใช้บริการมาก กระจุกตัวอยู่กับผู้ประกอบการเอกชนบางรายเท่านั้น

ขณะเดียวกัน ต้องทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเอกชนรายเดิมที่วิ่งให้บริการในบางเส้นทาง ว่า หากเปลี่ยนเส้นทางที่วิ่งให้บริการอาจมีรายได้ลดลง และจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร นอกจากนี้ สำหรับแนวทางการโยกย้ายฝ่ายรถโดยสารร่วมบริการ ขสมก. ให้ไปอยู่ภายใต้สังกัดกรมการขนส่งทางบก และให้ ขสมก. เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถรายหนึ่ง เชื่อว่าจะไม่ส่งผลดีต่อประชาชน เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลและความสมดุลด้านราคาค่าโดยสารลดลง และบุคลากรของกรมขนส่งทางบก ก็น่าจะไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!