ทางหลวงชนบทลุยพัฒนาขนส่งระยะเร่งด่วน

ทางหลวงชนบทลุยพัฒนาขนส่งระยะเร่งด่วน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบขนส่งระยะเร่งด่วน ปรับปรุงถนนเชื่อมด่านศุลกากรและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางบกระยะเร่งด่วนของ ทช. นั้นได้มีการแบ่งโครงการให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลาสั้น และเกิดการกระจายตัวในการจ้างงาน ซึ่งมีจำนวน 2,124 โครงการ ได้แก่ แผนงานปรับปรุงถนนเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรและแหล่งท่องเที่ยว โดยจะมีการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยาง, การบำรุงทางและสะพาน, การติดตั้งป้ายจราจรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว, การปรับปรุงทางเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้จักรยาน และการประบปรุงทางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นต้น


ทั้งนี้ สำหรับแผนงานปรับปรุงถนนเชื่อมโยงด่านศุลกากร และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทาง ทช. ได้มีการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท จากถนนลูกรัง เป็นถนนลาดยาง บริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล


อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายระบบขนส่งทางบก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและใช้บริการด้านคมนาคมขนส่ง ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบท เข้าสู่พื้นที่การเกษตร พื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!