ก.พลังงานประชุมทวิภาคีร่วมมือด้านพลังงาน

ก.พลังงานประชุมทวิภาคีร่วมมือด้านพลังงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพลังงาน จับมือญี่ปุ่น จัดประชุมหารือระดับทวิภาคีความร่วมมือด้านพลังงาน ขยายลู่ทางการลงทุนและสร้างความมั่นคง

นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน ร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI) ได้จัดประชุมหารือระดับทวิภาคีความร่วมมือด้านนโยบายพลังงานระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 (The 1st Japan-Thailand Energy Policy Dialogue : JTEPD) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ รวมถึงการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านพลังงาน ในทุกด้าน และเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของทั้ง 2 ประเทศร่วมกัน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือและแสดงความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาความร่วมมือในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ความร่วมมือด้านการจัดหาก๊าซธรรมชาติ ความร่วมมือด้านวิชาการ ความร่วมมือด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านพลังงาน รวมทั้งยังได้หารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในเขตเศรษฐกิจทวาย 


นอกจากนี้ บริษัท จีร่าเทค จำกัด (JERA Co.,Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เทปโก้ (Tokyo Electric Power Company,Inc.) และ บริษัท ชุนบุ (Chunbu Electric Power Co.,Inc.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในด้านการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าและด้านการพัฒนาธุรกิจต่อยอดร่วมกัน 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!