พลังงานเผยยอดใช้เบนซิน-ดีเซล 6 ด.แรกพุ่ง

พลังงานเผยยอดใช้เบนซิน-ดีเซล 6 ด.แรกพุ่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมธุรกิจพลังงาน เผย ยอดใช้เบนซิน-ดีเซล 6 เดือนแรก พุ่งหลังราคาน้ำมันถูก คาด ช่วงครึ่งปีหลังทรงตัว

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.) ว่า การใช้น้ำมันในภาพรวมปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิด ทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซล เป็นผลมาจากทิศทางน้ำมันที่มีราคาถูกลง โดยคาดการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังจะมีปริมาณการใช้น้ำมันทรงตัวหรือปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนัก สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวร้อยละ 3 ทั้งนี้ การใช้น้ำมันในกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยอยู่ที่ 25.77 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.04 โดยสาเหตุหนึ่งมาจากผู้ใช้รถที่ติดตั้งเครื่องยนต์ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) และเอ็นจีวีได้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันที่มีราคาถูกลงมากขึ้น รวมถึงปัจจัยจากการปรับโครงสร้างราคาแอลพีจี ทำให้ราคาปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้านการใช้แอลพีจีพบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.53 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 14.58 โดยการใช้ในภาคขนส่ง ลดลงไปร้อยละ 7.71 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.92 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ภาคครัวเรือนลดลงร้อยละ 6.02 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.72ล้านกิโลกรัมต่อวัน ขณะที่การนำเข้าแอลพีจีปรับลดลงเฉลี่ยมาอยู่ที่เดือนละ 1 แสนตัน จากก่อหน้านี้ที่เคยนำเข้าเดือนละ 1.8 แสนตัน สะท้อนให้เห็นว่าผลจากการปล่อยลอยตัวราคาแอลพีจีมีผลให้ปริมาณการใช้และการนำเข้าลดลง

ด้านการใช้แก๊สโซฮอล์ เฉลี่ยอยู่ที่วันละ 24.63 ล้านลิตรต่อวัน โดยส่วนใหญ่มีอัตราการใช้ที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิด ยกเว้นแก๊สโซฮอล์ E85 ที่มีการใช้คงที่อยู่ที่วันละ 8.7 แสนลิตรต่อวัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีที่มียอดการใช้อยู่ที่ระดับ 9 แสนลิตรต่อวัน   เนื่องจากราคาน้ำมันที่ถูกลงทำให้ผู้ใช้รถยนต์ไม่กังวลในเรื่องราคาจึงเลือกเติมแก๊สโซฮอล์ E20 มากกว่า เพราะยังมีความเชื่อในเรื่องของอัตราการเร่งที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่การใช้ดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่วันละ 61 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 เป็นผลจากราคาที่ถูกลงทำลายสถิติ รวมถึงมีปริมาณรถยนต์ที่ใช้ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.53