ขนส่งทางบกประชุมแท็กซี่พัฒนาคุณภาพ

ขนส่งทางบกประชุมแท็กซี่พัฒนาคุณภาพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขนส่งทางบก เรียกประชุมแท็กซี่พัฒนาคุณภาพ หลังการประเมินแอพพลิเคชั่น DLT Check in ยังสอบตก

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้เรียกประชุมผู้ประกอบการรถแท็กซี่ และตัวแทนคนขับรถแท็กซี่ส่วนบุคคล เพื่อรับทราบและร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการรถแท็กซี่มิเตอร์แล้ว หลังพบว่าผลการประเมินผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Check in ในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจการให้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ในภาพรวม เพียงร้อยละ 65 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กระทรวงคมนาคม กำหนดที่ร้อยละ 75 ทั้งนี้ จากยอดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLT Check in ในช่วงดังกล่าว นอกเหนือจากการประเมินผลแล้ว ยังพบประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ และร้องเรียนรวม 7,424 ครั้ง ซึ่งพบว่าปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารเป็นปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจการให้บริการรถแท็กซี่ในภาพรวมลดลง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบก จึงได้พัฒนาแบบประเมินในแอพพลิเคชั่น DLT Check in เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร และนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และเพิ่มเติมข้อคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้บริการรถแท็กซี่ พร้อมกันนี้ กรมการขนส่งทางบก จะสรุปผลการประเมินคุณภาพรถแท็กซี่ตลอดระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เปิดใช้แอพพลิเคชั่น และมีการมอบรางวัลแก่แท็กซี่ที่ทำดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!