ธปท.พิมพ์ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระเทพฯเพิ่ม10ล.ฉบับ

ธปท.พิมพ์ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระเทพฯเพิ่ม10ล.ฉบับ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธปท. พิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นั้น พบว่า ประชาชนมีความต้องการธนบัตรที่ระลึกฯ ในปริมาณสูงกว่าที่ออกใช้ไปแล้ว


เพื่อสนองความต้องการของประชาชนดังกล่าว ธปท. จึงจะจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกฯ เพิ่มอีกจํานวน 10 ล้านฉบับ โดยประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกฯ ส่วนที่เพิ่มนี้ ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 สําหรับธนบัตรที่ระลึกฯ ที่ออกใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ประชาชนยังคงแลกได้ต่อไปจนกว่าจะหมด


ทั้งนี้ ธปท. จะประเมินความเพียงพอของธนบัตรที่ระลึกฯ ที่ออกเพิ่มในครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ประชาชนที่ประสงค์จะแสดงความจงรักภักดี โดยมีธนบัตรที่ระลึกฯ ไว้ในครอบครองสามารถทําได้อย่างทั่วถึง 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!