ดัชนีหุ้นต่างประเทศ มีผลกระทบต่อ หุ้นไทย อย่างไร

ดัชนีหุ้นต่างประเทศ มีผลกระทบต่อ หุ้นไทย อย่างไร
ลงทุนสไตล์ สนุก!

สนับสนุนเนื้อหา

เรื่องตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทุนกำลังเป็นที่สนใจของคนไทยอยู่ในขณะนี้ ตลาดทุนเป็นที่ระดมเงินเพื่อการลงทุนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวของกิจการทางการค้า ธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการ อีกทั้ง เป็นการลงทุนทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศงั้น$$$$$$ เราต้องมาทำความรู้จัก คำศัพท์บางคำ เกี่ยวกับ ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อคุยกับเขารู้เรื่อง ???????

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand เรียกย่อว่า SET)


2. ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ต้องคุ้นเคยกัน คือ


ตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง ดัชนีราคาหุ้นที่สำคัญชื่อ ดัชนีฮั่งเส็ง (Hang Seng)
ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคาหุ้นที่สำคัญชื่อ ดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones)
ตลาดหลักทรัพย์ของอังกฤษ ดัชนีราคาหุ้นที่สำคัญชื่อ ดัชนีไฟแนนเชียลไทม์ (Financial Times)
ตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่น ดัชนีราคาหุ้นที่สำคัญชื่อ ดัชนีนิกเกอิ (Nikkei)
ตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ ดัชนีราคาหุ้นที่สำคัญชื่อ ดัชนีคอมโพไซต์ (Composite)
ตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ ดัชนีราคาหุ้นที่สำคัญชื่อ ดัชนีสเตรตสไทม์ (Striats Times)


ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขึ้น-ลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องในระบบการเงิน อัตราเงินเฟ้อ ผลกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยในประเทศ อัตราการว่างงาน รายได้ของคนในประเทศ(GDP)ตลาดหลักทรัพย์


2 ปัจจัยทางการเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล ประสิทธิภาพในการบริหาร การกระจายอำนาจ ข่าวลือต่าง ๆ รวมถึงการปฏิวัติ รัฐประหาร


3. ปัจจัยทางด้านต่างประเทศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และที่สำคัญคือดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศมีผลทางด้านจิตวิทยาต่อการลงทุนในตลาดหุ้น เนื่องจากดัชนีหุ้นต่างประเทศจะสะท้อนถึงข่าวสารต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว


สำหรับการขึ้น-ลงของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีผลกระทบกับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พอสรุปได้ดังต่อไปนี้


1. ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อดัชนีตลาดหุ้นไทย เนื่องจากดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นตัวชี้ แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ สาเหตุหลัก ๆ ที่มีผลต่อดัชนี ตามภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ก็คือ


- การสงครามที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เช่น สงครามในอิรัก สงครามน้ำมัน เป็นต้น
- การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือประธานาธิบดีของประเทศมหาอำนาจ ซึ่งจะมีผลต่อนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ
- การปฏิวัติ รัฐประหาร
- สภาวะเศรษฐกิจของโลก รวมถึง ตัวเลขอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน อัตราผลผลิต
-ปัญหาเกี่ยวกับสถาบันการเงิน เช่น กลุ่มยุโรป ต้องผลิตเม็ดเงินเสริมสภาพคล่อง เพื่อการแก้หนี้ เป็นต้น
- ฟองสบู่แตกในภาคอสังหริมทรัพย์ เช่นประเทศจีน และ ญี่ปุ่น เป็นต้น
- การเคลื่อนไหวของเม็ดเงินที่ล้นโลก ตลาดหุ้นที่แพง จะถูกขายทำกำไร ไปตลาดหุ้นที่ราคาต่ำ เพื่อก่อประโยชน์สูงสุด

2. ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหุ้นต่างประเทศที่มีผลต่อดัชนีตลาดหุ้นไทย ที่สำคัญ ๆ อาทิ
- ดัชนีดาวโจนส์ ของสหรัฐอเมริกา
- ดัชนีนิกเกอิ ของญี่ปุ่น
- ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกง
- ดัชนีไฟแนนเชียลไทม์ ของอังกฤษ


ตื่นขึ้นตี่ห้า ล่าหาดัชนีต่างประเทศ เพื่อวัดจิตวิทยาการลงทุน ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเขียว ตลาดหุ้นไทยเป็นบวกกว่าลบเตรียมพร้อมทำกำไร ถ้าเพื่อนบ้านแดง เตรียมกลยุทธ์ ทยอยหาหุ้นดีช่วงชัวโมงเลวร้าย นั่นแน่!!!!!เรารู้นะคุณคิดจะถอยชิมิ ไม่ว่ากันเพราะกระบี่อยู่ที่ใจ การลงทุนอยู่ที่ตัวท่านเอง ขอให้โชคดีทุกครั้งที่ตัดสินใจ ตื่นมาเจอแต่เขียวทั้งกระดานนะคะ

แหล่งข้อมูลค้นหาหุ้นต่างประเทศ : http://www.gloryskygroup.com                 

                                         http://www.bloomberg.com/markets/world/

ผู้เขียน : นฤมล บุญสนอง CFP®
รองกรรมการผู้จัดการ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด และ วิทยากรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!