กสทช.ดึงปชช.ร่วมประชุมป้องการถูกเอาเปรียบ

กสทช.ดึงปชช.ร่วมประชุมป้องการถูกเอาเปรียบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสทช. ประชุมรับฟังความเห็น เรื่องการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ดึงประชาชนร่วมป้องกันการเอาเปรียบผู้ใช้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. .... โดยมี นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. เป็นประธานการประชุมและมี นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ นายก่อกิจ กล่าวว่า ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศนั้น ได้มีการดำเนินการโดยแยกเป็นสองส่วน ส่วนแรก เป็นการรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2558 และส่วนที่สอง เป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยการชี้แจงร่างประกาศฯ และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ โดยภายหลังจากการประชุมฯ ในวันนี้แล้ว ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ สามารถจัดส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแบบแสดงความคิดเห็นตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด และนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นมายังสำนักงาน กสทช.ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!