สศอ.จัดโครงการEat Safe Eat Smart

สศอ.จัดโครงการEat Safe Eat Smart
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศอ.จัดโครงการ 'Eat Safe Eat Smart' ดันมาตรฐานครัวไทย หนุนส่งออกอาหารทะลุ 1 ล้านล้านบาท

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สศอ. ได้จัดโครงการ "Eat Safe Eat Smart" เพื่อจัดผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน GMP in Mass Catering คอยให้คำปรึกษาและจัดอบรมบุคลากรแก่โรงครัวของโรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ เพื่อควบคุมและพัฒนาการผลิตอาหารไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การเตรียม การแปรรูป การจัดส่ง และการให้บริการอาหาร

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารของไทย ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 23 หรือ 1 ใน 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมเติบโตได้ปีละประมาณร้อยละ 10 โดยเฉพาะจะช่วยให้อุตสาหกรรมส่งออกอาหารมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3 แสนล้านบาท เป็น 1.2-1.3 ล้านล้านบาท ภายใน 3 ปี จากปีนี้ที่คาดจะมีมูลค่า 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 9 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของมูลค่าส่งออกอุตสาหกรรมอาหาร

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!