นักวิชาการมองไทยควรร่วมประเทศลุ่มน้ำโขง

นักวิชาการมองไทยควรร่วมประเทศลุ่มน้ำโขง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์' มองไทยควรเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขง รองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง กล่าวในการเสวนา เรื่อง ‘ไทยกับประเทศลุ่มน้ำโขง’ ว่า ไทยควรที่จะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทยในการเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยแบ่งแนวพื้นที่เศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำโขง ออกเป็น 3 แนว ได้แก่ แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมโยงเวียดนาม ลาว ไทย และ พม่า แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เชื่อมโยง ไทย พม่า ลาว และจีน แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ เชื่อมโยงไทย กัมพูชา และ เวียดนาม รวมทั้งไทยต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการส่งเสริมด้านการลงทุนให้กับผู้ประกอบการเพื่อไปลงทุนยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยนอกเหนือจากการพึ่งพาการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!