ธนาคารออมสินจัดสินเชื่อบ้านท้าลมร้อน ดอกเบี้ย 0.99% นาน 6 เดือน

ธนาคารออมสินจัดสินเชื่อบ้านท้าลมร้อน ดอกเบี้ย 0.99% นาน 6 เดือน

ธนาคารออมสินจัดสินเชื่อบ้านท้าลมร้อน ดอกเบี้ย 0.99% นาน 6 เดือน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธนาคารออมสิน รู้ใจคนรักบ้าน "สร้าง – ซื้อ – ไถ่ถอนจำนอง" ด้วยสินเชื่อเคหะโปรโมชั่นท้าลมร้อนให้เลือก 2 รูปแบบ ดอกเบี้ยคงที่ 0.99% นาน 6 เดือน หรือ ดอกเบี้ยคงที่ 3.25% นาน 2 ปี และพิเศษสำหรับอาชีพเฉพาะตามประกาศธนาคารฯ และลูกค้าที่เลือกซื้อโครงการจากบริษัทคุณภาพ 10 แห่ง ประหยัดดอกเบี้ยอีก 0.50% ในปีที่ 3 เป็นต้นไป พบใน 2 งานใหญ่เฉพาะเดือนมีนาคมนี้เท่านั้น "มหกรรมการเงินMoney Expo หาดใหญ่ ครั้งที่ 5" วันที่ 13-15 มีนาคม และ "มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 32" วันที่ 12-15 มีนาคม 2558

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคม 2558 นี้ธนาคารออมสินขอนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสินเชื่อเคหะ เพื่อเป็นทางเลือกที่จะจูงใจให้แก่ประชาชนผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย หรือไถ่ถอนจำนอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง/ซื้อบ้านหรือคอนโดมีเนียม รวมทั้งกู้ไถ่ถอนจำนองและเพิ่มเติมเพื่อตกแต่งหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรมพิเศษ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.99% ใน 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-12 ดอกเบี้ยคงที่ 1.50% จากนั้นปีที่ 2 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-2.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารออมสินปัจจุบันอยู่ที่ 6.875% ต่อปี) หลังจากนั้น MLR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.16% รูปแบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ใน 2 ปีแรก หลังจากนั้น MLR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ซึ่งรูปแบบนี้คิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.29%

สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนี้ ธนาคารออมสินนำเสนอภายในงาน "มหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ ครั้งที่ 5" ช่วงระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และงาน "มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 32" วันที่ 12-15 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าที่ยื่นความจำนงภายในและช่วงระยะเวลาที่ธนาคารฯ กำหนดไว้เท่านั้น และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

พร้อมกันนี้ ธนาคารฯ ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ผู้พิพากษา ศาล อัยการ และข้าราชการตุลาการ กับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการที่ธนาคารกำหนดจากบริษัทมหาชน 10 แห่ง ได้แก่ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท บมจ.แสนสิริ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ บมจ.ศุภาลัย บมจ.เอพี(ไทยแลนด์) บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ บมจ.อนันดา ดิเวลลอปเม้นท์ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ และ บมจ.เอสซีแอสเซท โดยสามารถเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยโปรแกรมพิเศษ 2 รูปแบบข้างต้น แต่ในปีที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารฯ ลดอัตราดอกเบี้ยให้อีก 0.50% ต่อปี จากMLR-0.50% ต่อปี เป็น MLR-1.00% ต่อปี ซึ่งคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.99% ต่อปี และ 4.12% ต่อปี ตามลำดับ

"อัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 รูปแบบนี้ ธนาคารออมสินขอเสนอให้ลูกค้าทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อด้วย ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ แต่หากลูกค้าไม่ต้องการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยรูปแบบอื่นตามประกาศธนาคารฯ ได้" นายชาติชาย กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่มข้างต้นนี้ สามารถกู้เพิ่มเติมได้ในส่วนของค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ซึ่งหากลูกค้ากลุ่มที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจาก 10 บมจ. ให้กู้ได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5% ของราคาซื้อขายโครงการ หากเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (เฉพาะกรณีซื้อ, ปลูกสร้าง) ให้กู้เพิ่มเติมได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีลูกค้าที่จะไถ่ถอนจำนองมาจากสถาบันการเงินอื่น ต้องมีประวัติการชำระดีย้อนหลัง 1 ปี และไม่มีหนี้ค้างชำระ จะได้รับวงเงินกู้ 100% ของวงเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิมที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ เฉพาะงาน "มหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ ครั้งที่ 5" ธนาคารออมสินยังนำเสนอเงินฝากรูปแบบพิเศษอีก 2 ประเภท ได้แก่ "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน" อัตราดอกเบี้ย Step Up เดือนที่ 1–3= 1.00% ต่อปี เดือนที่ 4-8 = 1.50% ต่อปี เดือนที่ 9-13 = 2.20% ต่อปี และ เดือนที่ 14-15 = 8.00% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.50% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.94% ต่อปี) เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท แต่ผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และฝากได้สูงสุดไม่เกินรายละ 20 ล้านบาท และ "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน" อัตราดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.47% ต่อปี) เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท แต่สำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษีเช่นกัน โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และฝากได้สูงสุดไม่เกินรายละ 20 ล้านบาท

"ธนาคารออมสินยังมีบริการทางการเงินอีกมากมายมานำเสนอในงานดังกล่าว และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ธนาคารออมสินได้เตรียมของที่ระลึกไว้มากมายสำหรับผู้แวะเวียนเข้ามาในบูธ ธนาคารออมสิน พร้อมกับกิจกรรมดีดีที่น่าสนใจและความบันเทิงหลากหลายไว้ให้ลูกค้าและผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกสนานและเพลิดเพลินตลอดทั้งงาน" ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook