คมนาคมชงเกณฑ์ใช้รถไฟ-เมล์ฟรีใหม่เม.ย.

คมนาคมชงเกณฑ์ใช้รถไฟ-เมล์ฟรีใหม่เม.ย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม ชงมาตรการลดค่าครองชีพการใช้รถเมล์ฟรี-รถไฟฟรี เกณฑ์ใหม่ เข้า ครม. เม.ย. นี้

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน ประชุมแนวทางการดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนด้านการเดินทางรถเมล์ฟรี-รถไฟฟรีในเกณฑ์ใหม่ที่จะเริ่มใช้วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทบทวนเส้นขีดความยากจนของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธ์การใช้บริการรถเมล์ฟรี-รถไฟฟรีใหม่จากเดิมตัวเลขเส้นขีดความยากจนอยู่ที่ 2,422 บาทต่อคนต่อเดือน โดยให้อิงตามมาตรฐานสากลและครัวเรือนต่างขนาดต่างพื้นที่ให้สะท้อนค่าครองชีพขั้นต่ำที่แท้จริง รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีรายได้น้อยที่จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธ์ ให้ได้ข้อสรุปในเดือนมีนาคมนี้ ก่อนที่จะมีการประกาศคุณสมบัติผู้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการและเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนเมษายน

อย่างไรก็ตาม สำหรับส่วนหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการทำหน้าที่เป็นผู้รับลงทะเบียน ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!