ด่วน!กบง.สั่งลดราคาน้ำมัน.50-2บาทพรุ่งนี้

ด่วน!กบง.สั่งลดราคาน้ำมัน.50-2บาทพรุ่งนี้
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบปรับอัตราการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันชนิดต่างๆ ให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม ดังนี้


- น้ำมันเบนซิน ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ 2 บาท/ลิตร
- น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 และ E20 ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ 1 บาท/ลิตร
- E85 ปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ 1 บาท/ลิตร
- น้ำมันดีเซล ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ 0.20 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ จะประสานความร่วมมือไปยังผู้ค้าน้ำมันให้ปรับลดราคาขายปลีกของน้ำมันเบนซินลง 2.00 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 และ E20 ลง 1 บาท/ลิตร และน้ำมันดีเซลลง 0.50 บาท/ลิตร