กนอ. ชะลอลงทุนนิคมฯ ในต่างประเทศ

กนอ. ชะลอลงทุนนิคมฯ ในต่างประเทศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กนอ. ชะลอลงทุนนิคมอุตสาหกรรมต่างประเทศ เหตุแก้ พ.ร.บ.สะดุด รับชะงักอย่างน้อย

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กนอ. ชะลอแผนลงทุนนิคมอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ที่เคยศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วทั้งหมด เนื่องจากติดขัดเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ในการจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบโฮลดิ้ง ทำให้ กนอ. มีความกังวลว่า หากการจัดตั้งนิติบุคคลออกมาก่อนจะแก้ พ.ร.บ.เสร็จ จะขัดกับรูปแบบการลงทุน จึงจะต้องรอให้กระบวนการในเรื่องกฎหมายเสร็จสิ้นลงก่อน โดยพื้นที่เป้าหมายการลงทุนในโครงการนิคมต่างประเทศ ที่ กนอ. ได้ศึกษาจะอยู่ในรูปแบบการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน อาทิ นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย ประเทศเมียนมา นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยูนนาน ประเทศจีน เป็นต้น และนอกจากนี้ ในอนาคตยังมีความสนใจที่จะลงทุนร่วมในโครงการอื่นๆ ที่ประเทศเมียนมา และลาว เพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก และตะวันออก (east-west economic corridors) ซึ่งโครงการต่างๆ จะต้องชะลอออกไปก่อนอย่างน้อย 1 ปี จนกว่าจะมีการแก้ไข พ.ร.บ. แล้วเสร็จ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!