สมคิดเผยรัฐเตรียมออกแพ็คเกจใหม่ช่วยSME

สมคิดเผยรัฐเตรียมออกแพ็คเกจใหม่ช่วยSME
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลเตรียมออกแพ็คเกจใหม่ ช่วย SMEs แนะพัฒนาด้านการเชื่อมโยงศูนย์กลางด้วยระบบขนส่ง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาออกมาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจ SMEs แบบเป็นแพ็คเกจใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมามองว่า ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีต้นทุนดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 7 ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่น ทั้งนี้ ไทยควรใช้ประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้อย่างสูงสุด โดยไทยต้องมีการปรับตัวใน 5 ด้าน อาทิ การเมืองต้องมีเสถียรภาพ ซึ่งการเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย และการจัดการเลือกตั้งในปีหน้านั้น หากรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ เชื่อว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนมากขึ้น การแก้ไขจุดอ่อนในแต่ละด้านของประเทศ พัฒนาดัชนีชี้วัดความสามารถทางการแข่งขัน ปรับความคิดให้นอกกรอบ ใช้โอกาสทางการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษให้จริงจัง ทั้งการค้าในแต่ละจังหวัด เอื้ออำนวยทางด้านภาษี ซึ่งจะทำให้ต่างชาติหันเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น


นอกจากนี้ ควรจะพัฒนาด้านการเชื่อมโยงศูนย์กลางด้วยระบบขนส่งและเส้นทางคมนาคม ให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง เชื่อมต่อท่าเรือ สนามบิน และปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ให้รองรับกับการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และการใช้โอกาสจากนโยบายต่างประเทศที่เป็นจุดแข็งของไทย เช่น ศูนย์กลาง GMS ASIAN + 6 ซึ่งจะมีผลทางจิตวิทยาต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติได้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!