ธอส.เข็นสินเชื่อ"อพาร์ตเมนต์" วางเกณฑ์ให้กู้20ล้านบาท/ราย

ธอส.เข็นสินเชื่อ"อพาร์ตเมนต์" วางเกณฑ์ให้กู้20ล้านบาท/ราย
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ธอส.เดินหน้าหารือคลัง ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อผู้ประกอบการทำอพาร์ตเมนต์รองรับผู้มีรายได้น้อย แรงงานต่างจังหวัด ตั้งเกณฑ์ปล่อยกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย

นายเกริก วณิกกุล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่าธนาคารเตรียมจะเข้าหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อวางกรอบเป้าหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อขยายฐานการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย สำหรับทำอพาร์ตเมนต์ให้เช่ามากขึ้น เดิมธนาคารมียอดสินเชื่อทำอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กอยู่เพียง 10,000 ล้านบาท หากเทียบกับสินเชื่อคงค้างทั้งหมดที่มีอยู่ราว 8 แสนล้านบาท

ส่วนแนวคิดการปล่อยสินเชื่อกลุ่มดังกล่าวเนื่องจากมองเห็นโอกาสการเติบโตของที่อยู่อาศัยประเภทอพาร์ตเมนต์เพื่อรองรับแรงงานต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งในปัจจุบันบ้านที่อยู่อาศัยที่มีราคาต่ำกว่า 2.0-1.5 ล้านบาทค่อนข้างมีจำกัด ทำให้โอกาสคนทั่วไปที่จะมีบ้านลดน้อยลง

อย่างไรก็ตาม การเข้าไปปล่อยสินเชื่อประเภทนี้ ธนาคารต้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือให้การเมืองใช้อำนาจเข้ามาแทรกแซง และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ ดังนั้น จึงตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย

"ปัจจุบันเงินเดือนคนที่ขึ้นไปมันไม่สามารถชดเชยกับราคาบ้านที่สูงขึ้นไปได้ ดังนั้น คนชั้นกลางที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯต่อไปจะใช้วิธีเช่าที่พักอยู่ แล้วนำเงินที่เหลือไปสร้างบ้านต่างจังหวัดแทน ซึ่งที่ผ่านมา ธอส.ทำโครงการนี้อยู่แล้ว แต่ตอนนี้ต้องทำนโยบายให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ผู้อนุมัติสินเชื่อระมัดระวังการให้สินเชื่อ"

อย่างไรก็ตาม หากดูสถิติการปล่อยสินเชื่อทำอพาร์ตเมนต์ พบว่าลดลงต่อเนื่องจากที่เคยมียอดคงค้างกว่า 3 หมื่นล้านบาท แต่ปัจจุบันลดลงมาเหลือเพียง 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งก็สะท้อนว่าปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่ตั้งเป้าสร้างบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ราคาบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆ ขยายตัวต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐต้องสนับสนุน และจำเป็นต้องอธิบายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

"ได้หารือกับรมต.วิสุทธิ์แล้ว ท่านก็เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่กระบวนการที่จะให้ทำได้ทันที ต้องอาศัยการหารือจากหลาย ๆ ส่วน อีกทั้งเป้าหมายของ ธปท.ปีนี้ถูกวางเป้าการปล่อยสินเชื่อไว้แล้ว ส่วนใหญ่เป็นการเน้นบ้านเดี่ยวทำให้การตั้งเป้าใหม่อะไรขึ้นมาก็ต้องหารือกันอีกครั้ง" นายเกริกกล่าว

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!