ปตท.ส่งข้อกำหนดเปิดใช้ระบบส่งก๊าซแก่บุคคลที่3ให้กกพ.

ปตท.ส่งข้อกำหนดเปิดใช้ระบบส่งก๊าซแก่บุคคลที่3ให้กกพ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. ส่งข้อกำหนดการเปิดให้ใช้ระบบส่งก๊าซฯ แก่บุคคลที่สาม ให้ กกพ. แล้ว พร้อมยืนยันนโยบายสนับสนุนธุรกิจเสรีโปร่งใส

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำ "ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้ หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่สามของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)" เพื่อเปิดให้บุคคลที่สาม ร่วมใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ โดยได้นำส่งข้อกำหนดฯ ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป ซึ่งการจัดทำข้อกำหนดในฉบับร่างนี้ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยยึดถือแนวทางการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลหรือตามข้อปฏิบัติของบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ และไม่เป็นภาระกับผู้ใช้ระบบในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม และความเท่าเทียมในการใช้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน "ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี แอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม พ.ศ.2557" โดย กกพ. ได้ออกประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการแข่งขันในกิจการและโครงข่ายพลังงานอย่างเป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลของ กกพ.

อย่างไรก็ตาม ผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ จะต้องยินยอมให้บุคคลที่สาม ที่ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ จาก กกพ. หรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่น สามารถใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติได้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!