รมว.อุตฯ เปิดสัมมนาพัฒนาอุตสาหกรรม

รมว.อุตฯ เปิดสัมมนาพัฒนาอุตสาหกรรม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสัมมมานาผลักดันนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ปฏิรูปแนวคิดบริหาร 11 สถาบันเครือข่าย หวังป้องกันการเมืองแทรก

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม สู่สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมมอบนโยบายให้ 11 สถาบันเครือข่าย ปรับกระบวนการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ และให้ทำงานในเชิงที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าของสถาบัน โดยให้แต่ละสถาบันเพิ่มการเป็นศูนย์รวมความรู้ของแต่ละอุตสาหกรรมที่แต่ละสถาบันดูแลอยู่ด้วย

นอกจากนี้ ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ทาง 11 สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม จะต้องเตรียมความพร้อม โดยให้พิจารณาเรื่องความเชื่อมโยงกับ 10 ชาติในอาเซียนภายใต้บริบทของแต่ละสถาบัน พร้อมดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่มีจำกัดและนับวันน้อยลง ขณะที่ประเทศไทยยังคงต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ดังนั้นการใช้ทรัพยากรต้องใช้อย่างฉลาดใช้น้อยได้ประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ นายจักรมณฑ์ กล่าวว่า ปัจจุบันในการทำงานระหว่าง 3 องค์กร คือ มูลนิธิที่ก่อตั้งสถาบัน สถาบัน และกระทรวงอุตสาหกรรม ยังมีหน้าที่ทับซ้อนกัน เช่น ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานสถาบัน เรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารที่มีปัญหา เพราะในช่วงที่ผ่านมามักแต่งตั้งโดยฝ่ายการเมือง ไม่ได้มาจากการคัดเลือกตามหลักธรรมภิบาลของกรรมการสถาบัน เป็นต้น โดยในอนาคตจะต้องมีเส้นแบ่งที่ชัดเจน มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ ขณะที่แต่ละสถาบันยังคงทำงานตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมตามปกติ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!